Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

O2 Pack - Kyslík pro první pomoc - 4.839,oo Kč

Hmotnost: 0.00 Kg

Dostupnost: Na dotaz

Výrobce: Oxylife

0 CZK bez DPH

O2 Pack - Kyslík pro první pomoc

Kyslíkový generátor O2-Pack je prvním bezpečným a výkonným zdrojem kyslíku. Umožňuje použití v naléhavých situacích.

Co je O2 Pack?

Kyslíkový generátor O2-Pack je prvním bezpečným a výkonným zdrojem kyslíku. Jednoduché  zacházeni  s  O2-Pack  umožňuje použití  ve  všech  naléhavých  krizových situacích, které vyžadují rychlý přívod kyslíku.

Výkonný a přesný:

 Kyslíkový generátor O2-Pack produkuje 3 litry kyslíku za minutu po dobu 12 minut bezúdržby a bez regulování. Použití masky, která se nachází pod  víkem, zvyšuje kapacitu dýchacího ústrojí v průměru až o 40%.

Lehký a kompaktní:

O2-Pack má hmotnost menší než 1 kg a lze jej umístit naprosto všude např.:v lékařské ambulanciv pohotovostní lékařské brašněv autě, v domácnosti atd. 

Popis výrobku:

Výrobek je navržen jako kyslíkový generátor k jednorázovému použití. Samotný přístroj O2-Pack se skládá z válcovité schránky obalené lepenkou o rozměrech 250 mm (délka)a  90 mm  (průměr)  a  váhy  875  g  (netto),  ve  které  je  umístěna  nádoba  s  ocelovýmpláštěm naplněná matečnou látkou  NaClO3 (Chlorečnan sodný).

Bavorský  technický  kontrolní  úřad  (TUEV  Bayern  e.V.)  zařadil  výrobek  do  kategoriePřístroje  IV  (Equipment  IV)  (inhalační přístroj,  bez napájení  z  vnějšího  zdroje) podlesměrnic  pro  Zdravotnické  přístroje  (Medical  Equipment  Regulations).  Výrobek  protonepodléhá povinným zkouškám.Pravidelná údržba a kontroly nejsou požadovány.

Konstrukce a zacházení s výrobkem

Hlavní nádržka vyrobená z kovu obsahuje matečnou látku k reakci: NaClO3

Počáteční energie požadovaná ke spuštění chemického procesu uvnitř válce je dodanánárazovou  spojkou  (kolíkem),  který  se uvolní  po  aktivaci  indukčního  procesu,  tj.  pozatažení  plastikového  kroužku.  Tento  mechanismus  spouští  chemický  proces bezjakéhokoliv jiskření. 

Není  žádná  možnost  ovlivnění  tohoto  reakčního  procesu  anebo  regulování  průtokukyslíku.  Jakmile  je  reakce  spuštěna, pokračuje  až  do  úplného  spotřebování  zásobylátky. 

Po  iniciaci  uvedené  chemické  reakce  dochází  exotermickým procesem při  teplotěpřibližně 450 °C k rozkladu chlorečnanu sodného (NaClO3) na chlorid sodný a kyslík (zavytvoření meziproduktu NaClO4) podle chemické reakce 

2 NaClO3 ------------ 2 NaCl + 3 O2 

Rychlost  této  reakce,  a  tím  také množství molekul  uvolňovaného  kyslíku  za  časovoujednotku,  jakož  i  rozsah uvolňovaného  tepla,  jsou  zmírňovány  -  tj.  zpomalovány  -pomocí  přídavku  jemně  rozptýleného  práškového  železa  (Fe). Vytváření  Cl2  je zabráněno přidáváním BaO.

Po  ukončení  této  reakce  zůstávají  jako  konečné  látky  reakce  pouze  NaCl  a  oxidželeznatý.

Vypouštěný  plyn  je  bezbarvý,  absolutně  neutrální  vůně.  Podle  zkušební  zprávyvypracované firmouLinde AG je stupeň čistoty uvolňovaného kyslíku 98 %. Kyslík  produkovaný  uvedenou  reakcí  je  veden  přes  trubici  do průhledné  PVC maskyzelenavé barvy, s postraními otvory. Těsně před maskou je na trubici zabudován měřičprůtoku, přičemž červená značka je indikátorem přítomnosti průtoku.Maska pro  jednorázové použití  v části nad nosem má pružný  kovový proužek a můžebýt dostatečně fixovaná na tvář pacienta  pomocí popruhu (řemínku).

Naměřené hodnoty

Podle  informací  dodaných  výrobcem  přístroje  a  podle  hodnot  uvedených  ve  výšezmíněné  zkušební  zprávě  firmy  Linde AG  uvedená  chemická  reakce  vyprodukuje nepřetržitý průtok kyslíku v objemu 2,5 - 3 litry za minutu po dobu asi 12 minut. Naše vlastní měření tyto hodnoty potvrdily.

Tři série měření přinesly tyto výsledky: 

Zkouška 1                   průtok ca 2,6 litru za minutu. Po dobu 12 minut 38 sekund 

Zkouška 2                   průtok ca 2,6 litru za minutu. Po dobu 11 minut 56 sekund 

Zkouška 3                   průtok ca 2,5 litru za minutu. Po dobu 12 minut 32 sekund 

Přístroje tak produkovaly v průměru přibližně 32 litrů kyslíku po dobu ca 12 minut.

Pohotovostně-zdravotnické a bezpečnostní aspekty  z pohledu  skladování a použitípřístroje.

Lepenková  nádoba  je  pevná.  Podle našich  vlastních  zkoušekvydrží  kyslíkový  generátor  pád  na  betonovou  podlahu  z výšky  až  pěti metrů  a  přirůzných úhlech dopadu bez jakéhokoliv vážnějšího poškození. Nejsou žádné informaceo  teoreticky možných  změnách  lepenkové  schránky,  kovového  válce  a  indukčního mechanismu po dlouhodobém skladování výrobku ve vlhkém prostředí.

Výbuchová teplota  látky je 630  °C. Vzhledem k  této extrémně vysoké  iniciační teplotěnemůže proto mechanické působení (natřásání, svržení, narážení, mačkání, atd.) samoo sobě  způsobit explozi. Tento  fakt naznačuje, že  skladování výrobku i  v nepříznivýchpodmínkách není nebezpečné.

Vzhledem  k podstatně malému množství  kyslíku,  které může být uvolněno  z jednohopřístroje  O2-Pack,  nemůže  mít současné  skladování  několika  nádob  za  následekzvýšené  riziko požáru, např. v budovách. Výhody okamžité dostupnosti zdroje  kyslíkupři  první  pomoci  u  potencionálně  smrtelných  náhlých  případů  musí být  proto  vzatyv úvahu při každém rozhodování o skladování takových výrobků, dokonce i v prostoráchs potencionálním rizikem požáru.

Bezpečnostní  ventil  na ocelové  nádobě  zabraňuje  vytváření  jakéhokoliv  závážnéhozvyšování tlaku  v systému a tím také  v reakční nádobě, např. v důsledku zablokovánívypouštěcích  otvorů  v masce.  Kromě  toho,  kovová  spirála  uvnitř trubice zabraňujedvojitému ohýbání  kyslíkové  trubice.  Naše praktické  zkoušky prokázaly,  že přerušeníprůtoku kyslíku tímto způsobem není možné.

Zacházení  s přístrojem  je  relativně  jednoduché.  Aplikace masky,  ze  které  je  i  slyšetuvolňovaný „vzduch"  je samovysvětlující.  Jeho  použití  zdravotnickými  laiky    zamimořádných  stresových  podmínek  by  nemělo  být žádným problémem.Funkce  kyslíkového  generátoru  může  být  monitorována  pomocí  měřiče  průtokuumístěného  na  trubici. K chybám  způsobeným  zacházením  s  přístrojem  praktickynemůže dojít.

Podle výše zmíněné zkušební zprávy firmy Linde AG čistota uvolňovaného kyslíku byla >96,5 %  v  každém  časovém  intervalu. Hlavní  zjištěné nečistoty  tvořily  Ar,  N2  a CO2.Nebyly zjištěny žádné sloučeniny chloru nebo bromu  a N2O.